prices

PRICE LIST

Akt urodzenia£20
Akt małżeństwa£20
Akt zgonu£20
Zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa£20
Zaświadczenie o niekaralności£20
Zwolnienie lekarskie£20
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej£20
Świadectwo ukończenia gimnazjum£20
Egzamin gimnazjalny£20
Świadectwo ukończenia szkoły zawodowej£21
Świadectwo ukończenia liceum£21
Świadectwo ukończenia technikum£21
Świadectwo dojrzałości nowe (po 2004r.)£20
Świadectwo dojrzałości liceum stare (przed 2004r.)£32
Świadectwo dojrzałości technikum stare (przed 2004r.)£32
Dyplom uzyskania tytułu zawodowego£20
Dyplom czeladnika£20
Świadectwo ukończenia szkoły policealnej£21
Dyplom wyższej uczelni (część A)£20
Suplement do dyplomu£60
Indeks£5 za 2 strony
GET A FREE QUOTE

Get A Quote